søndag 7. august 2016
Kognitiv terapi

Har du kroniske smerter eller har du hatt smerter over lengre tid? Er du sykemeldt på grunn av smertene du opplever? Å leve med smerter kan være tøft, og en påkjenning for humøret og psyken. Mange opplever at det blir vanskeligere å være seg selv, og får vansker med å leve det livet man ønsker med mye smerter. Har man smerter over lengre tid påvirker dette ofte også humøret og psyken, og man kommer inn i en ond spiral hvor man isolerer seg, stopper å leve og bare setter livet på vent til smertene går over. På kort sikt kan det å være inaktiv og ta det med ro lønne seg for smertene, men på sikt og med kroniske smerter kan det være begynnelsen på en ond sirkel hvor smertene bestemmer over livet ditt og hvor smertene sakte, men sikkert har bygget deg inn i et eget fengsel. Med smerter over tid endres ofte selvbilde, hvordan man ser på seg selv og selvfølelsen. Smertene tar ofte mer av livet enn det den trenger og tankene blir ofte etter hvert også en forsterkende effekt på smertene du opplever.

Kognitiv terapi er for deg som ønsker et verktøy for å takle smertene, og hvor smertene ikke skal styre humøret, tankene og selvbildet ditt. Kognitiv er en dokumentert effektiv behandlingsform for å bryte negative tanker, og hvor man lærer å kjenne og bevisstgjør hvordan kropp og sinn henger sammen. Kognitiv terapi er en jordnær og konkret måte å jobbe med psykiske helseproblemer på. Kognitiv terapi er også en effektiv behandlingsform på panikk-angst og helse-angst. Kognitiv terapi kan også være for deg som bare ønsker å bryte med negative tanker og øke livskvaliteten din. 

Kognitiv terapi retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tanke, handlinger, følelser og kropp. Et viktig mål innen kognitiv terapi er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer. Et sentralt mål innen kognitiv terapi er at pasienten skal bli sin egen terapeut. Det gjøres ved kartlegging av vanskelige situasjoner, utforming av aktiviteter som gir selvtillit og energi, utforsking og eventuelt endring av negative tankemønstre, stimulering til økt sosial kontakt og forebygging av tilbakefall.

Kognitiv terapi er behandlingsform som benyttes av psykologer, leger, sykepleiere, fysioterapeuter og manuellterapeuter.

Kognitiv terapi er en nyttig behandlingsform for lidelser som:
·         Utmattelse syndrom
·         Fibromyalgi
·         Kroniske smerter
·         Idrettspsykologi
·         Barn, ungdom og voksne
·         Generelt kroniske sykdommer
·         Stressmestring i arbeidslivet

Manuellterapeut og fysioterapeut Tonje Tuxen Bjørge ved Klinikk Libra har tatt videreutdannelse innen kognitiv terapi og bruker dette sammen med andre behandlingsverktøy.

For timebestilling, ta kontakt på 51860600 eller send en mail til tonje@klinikklibra.no

 Du kan lese mer om kognitiv terapi her