mandag 12. september 2016

Hva er Osteopati?

Veldig mange jeg møter på lurer på hva en osteopat gjør, og hva som skiller osteopati fra andre profesjoner som for eksempel fysioterapi, kiropraktikk og naprapati. Selv for meg som osteopat er dette et spørsmål det er vanskelig å gi et enkelt svar på. Innenfor helsebransjen finnes det i dag en rekke profesjoner som behandler muskel-skjelett plager, noe som gjør det vanskelig å vite hva som passer best for deg og dine smerter. Jeg skal nå gjøre et forsøk på å enkelt forklare litt om hva osteopati er, hva en osteopat gjør, og hvordan du kan skille en osteopat fra de andre profesjonene.

En osteopat behandler primært problematikk relatert til muskel- og skjelettsystemet, på lik linje som fysioterapeutene, kiropraktorene og naprapatene. Det som skiller oss fra de andre profesjonene er vår filosofi, og vår tankegang rundt deg som pasient. Vi har en helhetlig tankegang, dette betyr at vi ønsker å se hele kroppen sammensatt, som én fungerende enhet. Dette betyr at du kan bli undersøkt og behandlet ikke bare der hvor dine smertene presenteres, men hele kroppen generelt. Dette baseres på bakgrunn i anatomikunnskap, biomekanikk og fysiologi. Vi tar også i betraktning det viscerale systemet (bindevev relatert til organer), det nevrologiske og det sirkulatoriske systemet. På bakgrunn av dette sitter vi igjen med en grundig undersøkelse av hele kroppen, og vil på denne måten prøve å forstå hvor dine plager har oppstått.


Som osteopat jobber vi først og fremst «hands on», dette betyr at hendene i bunn og grunn er vårt verktøy. Vi har et bredt utvalg teknikker, alt i fra den velkjente «knekkingen» du kanskje forbinder med kiropraktikk og mobilisering av ledd, til mer behagelige og avslappende teknikker. Teknikkvalg justeres individuelt for hver pasient, eksempelvis vil teknikkvalg variere fra akutte til kroniske (langvarige) tilstander. Det brede teknikk-utvalget gjør at en osteopat kan tilpasse behandlingsmetoden nøyaktig for akkurat deg, og plagene du introduserer med.


Alle profesjonene har sine styrker og svakheter. Uansett er en viktig del av det å jobbe med helse å kunne jobbe tverrfaglig, noe som betyr at profesjonene jobber sammen for å bidra til at hver pasient blir tatt godt hånd om. gjensidig respekt innad i profesjonene er viktig for å opprettholde et godt samarbeid. På Klinikk Libra er dette tverrfaglige samarbeidet i fokus. Vi vil prøve å skreddersy behandlingsforløpet til dine plager, og da er et tverrfaglig samarbeid ofte en god løsning.

Ønsker du å vite mer om osteopati, eller tror du at osteopati kan være noe for deg?
Ta gjerne kontakt på nettsiden www.klinikklibra.no
eller ring 51860600/98846229 for en uforpliktende samtale.

-          Osteopat Alv Martin Ur D.O MNOF