torsdag 7. april 2016

Cervikogen hodepine – Nakkehodepine

Hodepine er som alle andre smerter kun et varsel om at noe kan være galt. En og samme pasient kan ha flere typer hodepine. Overlapping av flere diagnoser er vanlige og kan skape utfordringer i et behandlingsforløp. Eksempelvis kan det starte med en tensjonshodepine utløst av en hard fysisk eller psykisk belastning. Får smerten vedvare, kan nakkehodepine bli neste skritt, som igjen kan utløse migrene. Et annet eksempel er pasienten med hyppig tensjonshodepine som etter hvert utvikler kronisk medikamentindusert hodepine.

Cervikogen hodepine/nakkehodepine er en ensidig hodepine der man har klare holdepunkter for at smertene stammer fra nakken. Nakkehodepine er like vanlig hos kvinner som hos menn og befolkningsstudier (NHI) viser at 0,4-4% lider av denne tilstanden.Hva forårsaker nakkehodepine?

Smertekilden er ofte feilfunksjoner i nakkens muskler og ledd. Smertene kan stamme fra flere strukturer i nakken, ofte skyldes det nedsatt bevegelighet i øvre del av nakken eller brystryggen. Hodepinen kan som sagt også stamme fra stram muskulatur, mellomvirvelskivene, blodårene og nervene i nakkeområdet. Dette kan skyldes slitasjeforandringer, skade eller sykdom i området. Hovedårsaken til ovenfornevnte smerter kommer oftest av ensformig belastning og holdningsproblematikk.

Symptomer på nakkehodepine

·         Nakkehodepine er oftest ensidig og smerten starter som regel i nakken med utstråling mot det ene øyet eller tinningen, der den er mest intens.
·         Fremprovoseres av nakkebevegelser (ensidig bruk av nakken, for eksempel når en blir sittende med hodet i en vridd stilling over tid) eller trykk på strukturer i nakken. 
·         Smerter mot skulder og arm på samme side kan forekomme.
·         Styrken varierer, men pasienter med denne type hodepine opplever normalt konstant moderat smerte.
·         Anfallene kan vare i noen timer eller til og med flere uker.


Hva hjelper mot nakkehodepine?

·         Undersøkelser viser at  manipulasjonsbehandling , trening/øvelsesbehandling  eller en kombinasjon av disse to hadde god effekt og ga mindre hodepine
·         Fysisk aktivitet
·         Eventuell svak nakkemuskulatur bør styrkes
·         Unngå for mye stillesittende- og ensformig arbeid over tid. Få evenuelt noen til å vurdere arbeidsstillingen din
·         Fokus på god og riktig bruk av rygg og nakke, unngå dårlig holdning
·         Avspenningsteknikker (yoga, pilates etc.)
·         Unngå stress
·         Få nok søvn
·         Smertestillende og betennelsesdepende medisiner kan ha god effekt i perioder med mye smerter
·         Terapeutisk nerveblokader og injeksjoner av botulinumtoksin blir brukt i noen tilfeller
·         Massasje har lite dokumentert effekt


Hodepine er en av våre vanligste plager og det finnes over 300 ulike hodepinediagnoser. Årsakene er ofte svært sammensatte men skyldes sjelden alvorlig sykdom. Samtidig skal kraftig hodepine eller hodepine som er annerledes enn tidligere  tas på alvor. En kiropraktor, manuellterapeut eller lege er kvalifisert til å skille mellom vanlig og alvorlig hodepine.

Hva gjør vi?

En grundig gjennomgang av sykehistorie, og en god klinisk undersøkelse er viktig for å kartlegge hvilken type hodepine/hodepiner pasienten er plaget av, samt avgjøre hvilken behandling som er best egnet.

Ved behandling av hodepine brukes ulike metoder og teknikker for å gjenopprette normal funksjon i ledd, muskler og bindevev. I tillegg til dette er vi opptatt av å gi gode råd og veiledning som hjelp til selvhjelp.  I noen tilfeller samarbeider vi med ernæringsfysiolog, fastlege, nevrolog eventuell videre henvisning til MR om nødvendig.
Vi på KlinikkLibra kan hjelpe deg med utredning og behandling av hodepine.

Bestill time her

Skrevet av Kiropraktor Camilla Bjørnsen Tjensvoll, Klinikk Libra